Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for performing expertise of fiscal devices (verification for compliance of the device with the approved type fiscal devices)


Предназначение

Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заявител

Всяко лице.

Законов срок за изпълнение

До 14 работни дни от предаване на устройството.

Такси

Няма.

Отказ и обжалване

Не.

Please wait ...