Republic of Bulgaria

Republic of
Bulgaria

Български

Application form for issuance of a certificate for type approval for electronic taximeters with fiscal memory


Предназначение

Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № 35 от 3 ноември 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови

Заявител

Производител или вносител на ЕТАФП

Законов срок за изпълнение

Срок за извършване на изпитването: 30 работни дни от датата на предоставянето на изискуемите образци и документи.
Срок за издаване на разрешение и удостоверение: 7 дни от изпитването

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

При констатирано несъответствие с нормативните изисквания.

Please wait ...