Република България

Република
България

English

Преглед на одобрен тип средство за измерване

Р-5133

Удостоверение за одобрен тип средство за измерване

18.02.5133
20-02-2018
10 години
20-02-2028
m*SpeeDet 2D
Пътна радарна система
SOITRON s.r.o., Plynarenska 5, 82975, Bratislava, Slovakia
Словашка Република
„СОИТРОН” ЕООД ЕКС ЕС ТАУЪР 1766 гр. София, ул. „Панорама София” № 5, ет. 1
Обща спецификация:
Обхват на измерване: 10 - 250 km/h;
Грешка на измерване: 
 - в лабораторни условия: до 100 km/h ±1 km/h над 100 km/h ±1%;
 - на полеви условия: до 100 km/h ±3 km/h над 100 km/h ±3 %;
Разделителна способност на скоростта: 1 km/h;
Режим на измерване: Стационарен, мобилен, приближаващи, отдалечаващи се и в двете посоки;
Формат на доказателствено изображение: JPEG, 720x666 пиксела (самата снимка 720x576);
Външен интерфейс: USB, Ethernet;
Опции: Wi-Fi, 3G/4G;
Температурен обхват:
 - работен - от минус 15 °C до 50 °C;
 - съхранение - от минус 25 °C до 70 °C;
Захранване: 12V DC;

Спецификация на радарния сензор - m*RS-01:			
Работна честота: 24.000 – 24.250 GHz;
Изходна мощност: 20 dBm (EIRP); IP клас: IP67;	 
Тип антена: Плосък радарен сензор;
Брой пътни ленти: 2;
Ъгъл на измерване (посока на пътя спрямо радарния сензор): 25°;
Ъгъл на лъчевия отвор: 5° хоризонтално; 14° вертикално;
Измерване на собствена скорост: в мобилен режим;
Обхват на сензора: 0,20 m - 78 m.
5133_zn OT.docx

Моля, изчакайте ...