Република България

Република
България

English

Заявление за извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства/


Предназначение

Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заявител

Всяко лице.

Законов срок за изпълнение

До 14 работни дни от предаване на устройството.

Такси

Няма.

Отказ и обжалване

Не.

Моля, изчакайте ...