Република България

Република
България

English

Заявление за издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет


Предназначение

Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № 35 от 3 ноември 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови

Заявител

Производител или вносител на ЕТАФП

Законов срок за изпълнение

Срок за извършване на изпитването: 30 работни дни от датата на предоставянето на изискуемите образци и документи.
Срок за издаване на разрешение и удостоверение: 7 дни от изпитването

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

При констатирано несъответствие с нормативните изисквания.

Моля, изчакайте ...