Република България

Република
България

English

Заявление за извършване на контролните изпитвания на одобрените типове фискални устройства и на единични бройки фискални устройства


Предназначение

Възникнали съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията

Правно основание за предоставяне на услугата

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заявител

Контролни органи - НАП.

Законов срок за изпълнение

Съгласно нормативно определените срокове.

Такси

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Отказ и обжалване

Не.

Моля, изчакайте ...