Български институт по метрология
Този сайт е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по договор №11-13-12 от 04.03.2013 - „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология (БИМ)

Новини

Нов проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Привеждане на национално законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2011/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метроло... Прочети повече

Интернет и мобилните телефони са продукт на изследванията за светлината

Откритията свързани със светлината са променили физиката. Те продължават да имат огромно влияние върху науката за развитие на технологиите. Това каза в приветственото си слово по повод Световния ден на метрологията в годината - председателят на Българския институт по метрология доц. Димитър Станков.... Прочети повече

Електронен бюлетин: Брой 1

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТРОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ПЪТНА КАРТА ЗА НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ Средствата за измерване се използват в почти всяка човешка дейност. Например, везните с неавтоматично действие имат широко приложение в търговията; уредите и системите за радиацион... Прочети повече

Електронен бюлетин: Брой 2

Процедури за контрол, методики за проверки, вътрешни правила и инструкции с цел постигане на унифицирано изпълнение на проверките   Цялостната дейност на Българския институт по метрология е насочена към осигуряване на надежден метрологичен контрол във всички сфери на обществения интерес к... Прочети повече

КРЪГЛА МАСА по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология“

На 9-ти и 10-ти септември се проведе първата кръгла маса по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология“, който бе разработен и се изпълнява от Българския институт по метрология. Ср... Прочети повече